Do
  • 19:00 Uhr
  • Ittlingen, Bürgersaal des Bürgerhauses, Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen
Di
12.12.2023 Sitzung der Walter-Lörz-Stiftung
  • 18:30 Uhr
  • Ittlingen, Bürgersaal des Bürgerhauses, Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen
Di
12.12.2023 Sitzung der Alfred-Britsch-Stiftung
  • 19:15 Uhr
  • Ittlingen, Bürgersaal des Bürgerhauses, Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen